U slučaju da je vaše dijete povrijeđeno krivičnim djelom, da je doživjelo neku vrstu nasilja ili bilo prisutno kada se ovakva djela događaju nekom drugom, ovo su institucije i organizacije koje možete kontaktirati radi pomoći (klikom na ikonu ili naziv institucije prikazaće se lista kontakata):