Zašto je važno?


Ako si dijete koje je na bilo koji način došlo u dodir sa zakonom (kao svjedok nekog pravnog postupka koji se vodi pred sudovima kao što je na primjer razvod roditelja, ili si dijete koje je svjedok nasilja ili žrtva nasilja) bitno je da znaš da nisi usamljen u tome i da postoje ljudi i institucije sistema koje će ti pomoći.


Ako ti se desilo da si u sukobu sa zakonima u BiH, tj. ako si učinio ili učinila bilo šta što predstavlja povredu i kršenje zakona, takođe imaš pravo na postupanje odraslih koje garantuje zaštitu najboljih tvojih najboljih interesa.

Važno je da se upoznaš sa svojim pravima, ali i da budeš svjestan ili svjesna svoje odgovornosti. Važno je da znaš da u ovom postupku nisi prepušten sam sebi, te da kroz saradnju sa roditeljima i profesionalcima, stvaraš šansu za novu, svjetliju budućnost.


Ukoliko su vaša djeca ili djeca o kojoj se starate došla u dodir ili sukob sa zakonom, ova internet stranica će vam pomoći da se na najbolji način nosite sa tom traumatičnom situacijom.
Vaša roditeljska uloga u prevazilaženju situacija u kojima su vaša djeca žrtve, svjedoci ili oni koji krše zakon je ključna i neprocjenjiva.
Brojni profesionalci i institucije će vam pomoći na vašem zajedničkom putu ka prihvatanju odgovornosti i prevazilaženju situacije u kojoj ste se našli.
U skladu sa međunarodnim standardima i domaćim zakonima, nužno je omogućiti pristup pravdi za svako dijete i zaštitu najboljih interesa svakog djeteta.
Svako dijete je važno. Svi smo odgovorni.


Koga možete kontaktirati za pomoć?

Ako ste dijete svjedok, žrtva ili počinilac krivičnog djela ili ako ste njihov roditelj ili staratelj, obratite se sljedećim institucijama ili organizacijama:

  • Policija, Centri za socijalni rad ili Tužilaštvo
  • Škole
  • SOS telefoni za pomoć djeci (na primjer. Plavi telefon 0800 50 305 – pozivi su besplatni za sve mreže u BiH)
  • Advokati
  • Mreža za besplatnu pravnu pomoć (mrezapravnepomoci.org)

Detaljni kontakti raspoloživi su ovdje.


Video


Pravda za svako dijetekroz objektiv djece iz popravnih domova

POGLEDAJ FOTOGALERIJE!

Pratite nas na

društvenim mrežama