Policija, Centri za socijalni rad i tužilaštva

Krivična djela u kojima je vaše dijete žrtva ili svjedok, možete prijaviti policiji na broj 122. Također, ove slučajeve možete prijaviti i Centru za socijalni rad u mjestu u kojem živite i Tužilaštvu.