Odjeli/Odjeljenja za podršku svjedocima u sudovima i tužilaštvima

Na ovim mjestima rade psiholozi ili socijalni radnici koji pomažu svjedocima kada trebaju dati svoj iskaz pred tužilaštvom i sudom. Psihoscijalna pomoć i podrška pruža se svjedocima prije, za vrijeme i nakon svjedočenja, a osnovni cilj jeste da se stručnom psihološkom podrškom ublaži stres, anksioznost i ponovna traumatizacija davanjem iskaza. Stručna lica iz ovih odjela stoje na raspoganju djeci svjedocima sve vrijeme postupka i ukoliko je potrebno organizuju psihološka savjetovanja za djecu i roditelje. Službenici odjela obično kontaktiraju roditelje djece koja se pojavljuju kao svjedoci, a uz poziv za svjedočenje dobijate informaciju o postojanju ovih službi sa kontaktima kako biste se i sami mogli obraditi za pomoć.