O projektu

Projekat UNICEF- a u BiH Pravda za svako dijete nastavak je trogodišnjeg projekta „Zaštita djece u riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“. Projektne aktivnosti realizovane su sa prvenstvenim ciljem zaštite i pružanja što kvalitetnijih usluga za svu djecu u BiH koja na bilo koji način dolaze u kontakt sa pravosudnim sistemom, bilo kao prestupnici, zaštićeni svjedoci, žrtve nasilja ili na bilo koji način imaju potrebu za institucionalnom podrškom kroz sigurnosni sektor (policiju i pravosuđe) i sektor socijalne zaštite. Projekat je finansiran od strane Vlade Švajcarske i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).


Pravda za svako dijetekroz objektiv djece iz popravnih domova

POGLEDAJ FOTOGALERIJE!

Pratite nas na

društvenim mrežama