Četvrti i posljednji trening realizovan je za nastavnike i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo pod nazivom „Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika“. Pomenuti trening trenera imao je za cilj da predstavnike osnovnih i srednjih škole u Kantonu Sarajevo obuči za primjenu navedenog Programa, a oni će biti dužni da prenesu stečeno znanje svojim kolegama u školama.

Trening je održan 15. decembra 2017. godine u hotelu „Hills“ na Ilidži, a realizuje se u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.