U Sarajevu je 04. decembra 2017. godine u hotelu “Hills” na Ilidži održana je prva edukacija za primjenu Matrice za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika pod nazivom „Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika”. Edukacija je održana za predstavnike petnaest osnovnih i četrnaest srednjih škola iz Kantona Sarajevo. U narednom periodu planirane su edukacije i za sve preostale osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo.
Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.
Navedeni program provodi Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a stručnu podršku u pilot fazi primjene Programa će pružiti Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.