Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), realizuju obuku trenera za primjenu Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika (Program). Tokom serije obuka za predstavnike škola, njih 240 steći će znanja o viziji i sadržaju Programa, i biće nositelji njegove implementacije u svojim školama. 08. decembra 2017. godine, šezdeset polaznika uspješno je završilo obuke.

Nakon uspješnog pilotiranja Programa u devet osnovnih i tri srednje škole tokom školske 2016/2017 godine, pripremna faza primjene Programa biće realizovana u svim školama u Kantonu Sarajevo u školskoj 2017/2018 godini. Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.