Nedostatak razumijevanja, razlike u stavovima te razne iznenadne okolnosti mogu biti uzroci porodičnih nesuglasica i dovesti do toga da porodice prolaze kroz teška razdoblja i suočavaju se sa različitim izazovima današnjice. Takve promjene koje se dešavaju u porodičnoj zajednici često zahtijevaju adekvatnu podršku od strane društva i stručnih lica. Porodična grupna konferencija je savremeni međunarodno priznati model podrške porodicama koje se nalaze u životnim krizama i kao takav pomaže porodici da vlastitim resursima dođe do rješenja problema. Najveći značaj modela porodične grupne konferencije je obezbjeđivanje uslova u kojim porodica može otvoreno da razgovara o problemu ili situaciji sa kojom se susreće. Vrlo je bitno da, kroz ovaj proces rješavanja problema, dijete shvati da se od njega ne očekuje da samostalno prevazilazi poteškoće i da ima pravo na svoj glas prilikom donošenja odluka koje ga se tiču. Projekat Pravda za svako dijete podržava programe koji pružaju savjete i pomoć djeci i porodicama u riziku u cilju doprinosa dobrobiti i bolje budućnosti djece i mladih.