Bili smo na XI. stručnom savjetovanju tužilaca u BiH, održanom od 1.- 3. oktobra u Neum. Asocijacija tužilaca FBiH, kao organizator konferencije, zajedno sa drugim partnerima (USAID, OEBS, Atlantska inicijativa, CPRC i UNICEF) odlučila je da organizuje konferenciju u okviru pet paralelnih tematskih panela – jedan od njih je bio fokusiran na djecu u konfliktu i kontaktu sa zakonom. Na konferenciji smo imali svoj panel u sklopu projekta “Pravda za svako dijete”.

Četvrti panel, posvećen djeci u kontaktu i sukobu sa zakonom, fokusirao se na mjere diverzije i gonjenje učinitelja krivičnog djela zlostavljanja i zanemarivanja djece. UNICEF je predstavio 3 publikacije razvijene u okviru programa “Pravda za svako dijete”. Sa stručnjacima i tužiteljima iz Bosne i Hercegovine kao i iz regiona razgovarali smo o alternativnim mjerama i postupcima sa djecom u sukobu i djecom u kontaktu sa zakonom.

Premijerno je prikazan kratki film “Al’ je dug ovaj dan”. Film je snimljen uz podršku UNICEF-a, Švedske međunarodne razvojne agencije SIDA i švicarske vlade u okviru projekta pod nazivom “Pravda za svako dijete”.

“Al’ je dug ovaj dan” uskoro možete pogledati na UNICEF BiH YouTube kanalu.