Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa UNICEF-om BiH počelo je sa realizacijom treće faze ciklusa projekta “Pravda za svako dijete”. U okviru ove faze, planirane su radionice i druge edukativne aktivnosti za policijske službenike sa ciljem senzibilizacije te objavljivanje edukativnog, radnog i propagandnog materijala.

 

Kao prva aktivnost, dana 11. i 12.10.2018. godine u Bijeljini je održana navedena radionica. Radionici je prisustvovalo 20 policijskih službenika iz policijskih uprava Bijeljina, Zvornik i Doboj. 

Cilj radionice je bio upoznavanje policijskih službenika sa pojavom sigurnosnih incidenata i rizičnih oblika ponašanja na društvenim mrežama koji su usmjereni prema djeci, te o načinima adekvatnog reagovanja na te incidente. Raspravljalo se o mogućnostima internet istrage kao i o specifičnostima preduzimanja određenih istražnih radnji prilikom istrage krivičnih djela izvršenih na društvenim mrežama ili posredstvom društvenih mreža gdje su žrtve djeca. Pomenuta je i važnost ciljanog preventivnog djelovanja na ovom polju.

U okviru projekta kreirani su i publikovani edukativni materijali koji su podijeljeni učesnicima radionice. Radi se o knjizi “Bezbjednosni incidenti prema djeci na društvenim mrežama – kriminalistički aspekt” i o Priručniku za prevenciju negativnosti društvenih mreža, koji je namijenjen roditeljima. Navedeni priručnici su izdati od strane Uprave za policijsku obuku, a u saradnji i sa podrškom UNICEF-a. 

Cilj knjige je da policijske službenike detaljnije upozna sa problematikom sigurnosnih incidenata usmjerenih prema djeci na društvenim mrežama. Namijenjena je za potrebe policijskih službenika koji postupaju u slučajevima prijava ili saznanja o ovim incidentima, te na konkretan način preduzimaju odgovarajuću kriminalističku aktivnost. Navedeni policijski službenici su i bili učesnici radionice.

Priručnik za roditelje sadrži savjete i upute za roditelje koji su manje upoznati sa pravilima ponašanja na društvenim mrežama. Svrha priručnika je da roditeljima pruži solidnu osnovu znanja o društvenim mrežama kako bi imali jasnije shvatanje o rizičnim situacijama u kojima se njihovo dijete može naći koristeći društvene mreže. Budući da ni djeca često nisu svjesna koliko štetne posljedice može izazvati nepažnja pri korištenju mrežnih tehnologija, roditelji kroz priručnik mogu saznati kako preventivno da djeluju dajući savjete djeci i insistiranju na poštivanju određenih pravila. Priručnik za roditelje će se od strane policijskih službenika dijeliti roditeljima tokom realizacije preventivnih aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. 

Radionicu su vodili policijski službenici iz Službe ministra, organizacione jedinice Direktor policije, Uprave kriminalističke policije i Uprave za policijsku obuku, koji inače i učestvuju u organizaciji i realizaciji projektnih aktivnosti projekta “Pravda za svako dijete”.