Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu, u ponedjeljak 27. jula u hotelu ”Ibis Styles”, organizvao je radionicu na temu ”Analiza referalnog sistema u provedbi programa sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika osnovnih škola u Kantonu Sarajevo”.

Učesnici na radionici bili su: Predstavnici centara za mentalno zdravlje u KS, centara za socijalni rad u KS, te pedagozi u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo. Dok su govornici na radionici bili Mirsada Poturković iz Kantonalnog centra za socijalni rad, te Samra Feriz pedagog u OŠ ”Hrasno”.

Teme o kojima se govorilo na radionici bile su: ”Koja očekivanja od centara imaju partneri u lokalnoj zajednici kad je riječ o sekundarnoj prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja”, ”Koja očekivanja od obrazovnih ustanova imaju partneri u lokalnoj zajednici kad je riječ o sekundarnoj prevenciji neprihvatljivih oblika ponašanja djece”, te ”Koja očekivanja od CZM ima Centar i obrazovne institucije kad je riječ o oblasti sekundarne prevencije neprihvatljivih oblik ponašanja djece”.

Nakon prezentacija, učesnici radionice imali su priliku da rade u grupama, gdje su na predmetima iz prakse, zajedničkim snagama pronalazili rješenja koja su u najboljem interesu djeteta.