Besplatna pravna pomoć

Na stranici www.mrezapravnepomoci.org informišite se šta je besplatna pravna pomoć, gdje vam je dostupna, koji su to postupci u kojima imate pravo na besplatnu pravnu pomoć ili potražite besplatnu pravnu pomoć putem nekog od dole navedenih kontakata.