Advokati

Ako je vaše dijete povrijeđeno krivičnim djelom, imate i mogućnost posavjetovati se sa advokatom koji može u krivičnom postupku zaštititi pravne interese vašeg djeteta.